Sao lục số 788/SL-UBND Về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018

Chủ nhật - 09/12/2018 01:40
Thực hiện Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố (kèm văn bản này), Hội đồng thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội (viết tắt là Hội đồng thi thăng hạng giáo viên lên hạng III- HĐ TTHGVIII) thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III với các nội dung cụ thể như sau:
Sao lục số 788/SL-UBND Về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018
1. Đối tượng:
Viên chức chuyên ngành giáo dục, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi chung là giáo viên), đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng IV theo quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học công lập, đang làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập thuộc Thành phố, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.
Các chức danh nghề nghiệp hạng IV, cụ thể là:
- Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 (thăng hạng lên Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.05),
- Giáo viên tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 (thăng hạng lên Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn: Giáo viên đăng ký dự thi thăng hạng khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: 2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
a) Cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III và được UBND quận, huyện, thị xã, các sơ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao có văn bản cử tham dự kỳ thi thăng hạng;
b) Giáo viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 (ba) năm học liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ (các năm học: 2015- 2016, 2016-2017, 2017- 2018 và đến hết tháng 12 năm 2018); có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
. c) Giáo viên có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III; đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, yêu cầu về bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chúc danh nghề nghiệp dự thi tương ứng và yêu cầu về thời gian giữ chức danh hạng IV hoặc tương đương (tính đến 31/12/2018) theo quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập, trong đó có yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học, như sau:
- chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt Thông số 01/2014/TT BGDĐT), hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B tương đương trình độ A2 (thực hiện theo Công văn số 6089/BGDĐT-CCVC ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo gửi Bộ Nội vụ), hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc.
Giáo viên dạy ngoại ngữ phải trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-BGDĐT.
Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C, B1, B2, C1, C2; các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã cấp, được công nhận còn thời hạn sử dụng giá trị thay thế trình độ bậc 2 quy định tại Thông số 01/2014/TT-BGDĐT.
- trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin bản theo quy định tại Thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt Thông số 03/2014/TT-BTTTT).
Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin bản (theo quy định tại Điều 23 Thông liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).
Theo quy định tại Điều 9 Thông s20/2017/TT- BGDĐT: Giáo viên tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018 chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III chưa yêu cầu điều kiện về thời gian giữ hạng IV tối thiểu từ đủ 01 (một) năm trở lên. Các trường hợp trúng tuyển kỳ thăng hạng, nếu chưa chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III, phải hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng trong thời gian 01 (một) m kể từ ngày công bố kết quả thăng hạng để hoàn thiện hồ trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III. Trường hợp giáo viên được cử đi bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp hạng III không tham gia khóa bồi dưỡng hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì không được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp trung tuyên trong kỳ thi thăng hạng không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự.
Các cô đọc tiếp file đính thêm.

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

112/KHLN YT - GDĐT

KH tổng vệ sinh môi trường phòng chống Tay chân miệng

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:1

68/KH-CAQO-PGD&DT

kế hoạch phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:2

19/KH GDĐT - GDMN

Kế hoạch kiểm tra các điều kiện đăng ký danh hiệu CSTĐ Nh 2018-2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:3

76/KH-UBND

Kế hoạch số 76/KH-UBND Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:5

78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cở sở công lập trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 19 | lượt tải:4

79/KH-UBND

Kế hoạch số 79/KH-UBND Kế hoạch Vận động đóng góp xây dựng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:4

18/ KH - GDĐT

Kế hoạch thực hiện năm ATGT 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:4

74/ KH - UBND

Kế hoạch số 74/KH-UBND Kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:5

1076/QĐ - UBND

QĐ 1076 của UBND Thành phố v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành KH tổ chức tuyển dụng viên chức GD

Thời gian đăng: 10/03/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

15 /KH-PGD&DT

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các trường học năm 2019

Thời gian đăng: 28/02/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:6
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Video
Abum Mới
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay640
  • Tháng hiện tại19,241
  • Tổng lượt truy cập297,013
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây